Zoals elke vereniging heeft ook MC Ons Genoegen een aantal belangrijke spelregels vastgelegd in de statuten en bijbehorend huishoudelijk reglement.  Tevens is er het privacy statment aan toegevoegd hierin kunt je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan. Je kunt deze met onderstaande links downloaden en op je gemak doorlezen. Mocht er vragen over hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Statuten

Huishoudelijkregelement

Privacystatement