Wanneer we dit schrijven hebben we enkele bestuursvergaderingen achter de rug en staat er nog één rit op het programma, t.w. de Snertrit.

De voorgaande ritten hebben over het algemeen een goede opkomst van de leden laten zien en dat is voor de uitzetters, die er tijd in stoppen, toch altijd weer prettig om te zien. 

In principe wordt er gestart bij Portes du Ski, we verzamelen hier voorafgaand aan een rit. Het is mogelijk om een kopje koffie te drinken maar we moeten er op wijzen dat het bij Portes du Ski geen zelfbeding is. Je kunt de koffie bestellen bij Jasper die dit graag voor je verzorgt.

We hebben bij ons tijdens de ritten die verreden zijn, naast de leden, ook introducees mogen verwelkomen die een keer met de club mee wilde rijden. Dit om te zien of zij in groepsverband plezier aan het rijden van tourritten kunnen beleven. Bij het meerijden van een introduce wordt voor de eerste rit, tijdens de koffiestop, koffie met gebak van uit de club aangeboden. Dit ter promotie van onze club. Na deze eerste rit willen we er op wijzen dat wanneer er een tweede keer door de introduce wordt mee gereden we niet meer spreken van een introduce maar van een aspirant lid. Een aspirant lid  dient zich aan te melden als lid en daarbij het lidmaatschapsgeld, Euro 20,00 voor het lopende jaar te voldoen. Maar wanneer hij of zij meerijdt zonder zich als lid aan te melden, de koffie en gebak uit eigen portemonnee betaald dient te worden. Dit kan uiteraard ook door het lid dat de introduce meebrengt worden gedaan.

Zoals bijna elk jaar wordt ook voor 2024 weer het Hemelvaart Weekend georganiseerd. Het inschrijven hiervoor liep tot 10 okt 2023. Het Hemelvaart Weekend wordt verreden van woensdag 8 mei 2024 tot en met zondag 12 mei 2024. We hebben hiervoor het Landgut “Hotel Zur Post” in Altenahr gekozen dat gelegen is in het Ahrtal. Ter verduidelijking Altenahr ligt in de Eifel wat iets dichter bij huis ligt dan de laatste plaatsen die we bij het Hemelvaart Weekend hebben bezocht. De website van het hotel is te vinden op: www.hotelzur-post.de . Tevens zoals te doen gebruikelijk is een aanmelding pas geldig als er een bedrag van Euro 100,00 is overgemaakt op de rekening van MCOG ’45 t.n.v. de penningmeester. Hiermee wordt de reservering voor de deelnemers bij het hotel bevestigt.

Tijdens de bestuursvergaderingen is ook de BBQ ter sprake gekomen, om organisatorische redenen, wordt deze verzet naar 2024. 

Ook wordt er, na verzoeken van de leden tijdens de ALV, weer een EHBO (vervolg) cursus georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dit in het begin 2024 te gaan organiseren. Wanneer dit vaste vorm aanneemt zal dit met de leden gecommuniceerd worden. Er zal dan eerst geïnventariseerd worden hoeveel en wie hier interesse voor hebben.

De eindejaar avond wordt georganiseerd in Hendrik Ido Ambacht, in de bij de kerk gelegen zaal, waar we dit eerder hebben georganiseerd. Details volgen via de gebruikelijke kanalen.