Beste MCOG leden,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk uit het nieuws al vernomen hebben, geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet alleen voor bedrijven, maar ook voor alle soorten verenigingen, groot en klein en dus ook voor de onze. Alle verenigingen hebben te maken met persoonsgegevens waar veilig mee moet worden omgegaan. 

Het bestuur van MC Ons Genoegen ’45 heeft een privacy statement opgesteld om te voldoen aan de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 ingaat.  

Het privacy statement is net als de statuten en het huishoudelijk reglement op de site van MCOG45.nl te vinden (Hoofdmenu/over mcog45). Wij verzoeken jullie hier kennis van te nemen.

MCOG’45 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het actuele privacy statement op de site.

Reglementen MCOG

Afbeeldingsresultaat voor avg verenigingen