Hierbij een korte samenvatting van de zaken die aan de bestuurstafel besproken zijn.

Zo als wellicht bekent komt het bestuur elke 2 maanden samen om het wel en wee van de vereniging te bespreken.

Er wordt gesproken over de recent gereden routes en de opkomst bij deze evenementen.

We kunnen aangeven dat die gene die de routes hebben uitgezet kunnen terug kijken op een goede deelname en dat we 6 van de 10 evenementen hebben gehad.

De volgende rit is op zaterdag 25 augustus 2018 de zgn. “Laatste rit in de zomer”.

Een minder puntje is dat bij de Zomerrit aspirant leden zich helaas bij het verkeerde start punt gemeld hadden. De leden die al langer met MCOG mee rijden kennen dit fenomeen en zijn zonder uitzondering naar de opgegeven startplaats gekomen. In dit geval begon de rit naar aangeven van de uitzetters bij “Debanaan” bij de Haringvlietbrug en niet zo als te doen gebruikelijk bij “Port du Ski”. We hebben bij de betreffende mensen aangegeven dit ontzettend jammer te vinden dat deze situatie is ontstaan.

We proberen hier zeker lering uit te trekken om dit in de toekomst te voorkomen.

Er is ook gesproken over het gebruik van de “nieuwe media” die als contact medium de club en de leden kan dienen, we hebben het hier dan over Watsapp. We denken als bestuur dat het zeker een voordeel kan hebben hier gebruik van te maken. Wel vinden we dat het gebruik van dit medium met  een zekere correctheid dient te geschieden zodat het, het verenigingsgevoel kan versterken. Ook kan hier een extra mededeling m.b.t. de komende route worden doorgegeven die niet meer via de website gemeld kan worden.

Hier nog een mededeling die het bestuur toch zorgen baart. We moeten de leden er nogmaals op wijzen dat enkele bestuursleden aan het einde van dit jaar stoppen met het uitvoeren van hun taak. Ondanks dat dit ook laatst nog bij de “Algemene Jaarvergadering” nog eens extra onder de aandacht is gebracht. Hebben we als bestuur nog geen reactie, van uit de leden, mogen ontvangen dat er leden zijn die de vrij komen plaatsen willen opvullen. Neem gerust contact op met een van de bestuursleden als wil weten wat een van de bestuursplaatsen precies inhoud.

De volgende bestuursleden zijn niet herkiesbaar: penningmeester en toercommissaris

Van het bestuur.