Van de Bestuurstafel september 2018

Dinsdag 11 september 2018 zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.

Hieronder volgt een samenvatting wat we die avond allemaal besproken hebben.

Het motorseizoen is bijna ten einde met nog 1 motorrit te gaan. Als bestuur zijn we inmiddels gestart met de organisatie van onze “binnen” evenementen en het Hemelvaartweekend 2019. De eindejaarsavond zal dit jaar waarschijnlijk niet bij Port du Ski plaatsvinden, maar op een andere locatie in H.I. Ambacht. Jullie worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe locatie. Inmiddels is de email verzonden waarin je je kan aanmelden voor het Hemelvaartweekend 2019. Dit jaar iets dichter bij huis, namelijk Hotel Daytona in Dasburg Duitsland.

Jammer genoeg zat het weer erg tegen bij de laatste zomer rit en de Pannenkoekrit, waardoor de opkomst tegenviel. Op de Whatsapp groep is zelfs voorgesteld om de Pannenkoekrit een week te verplaatsen. Als Bestuur hebben wij ervoor gekozen om dit niet doen. Nog niet alle leden zitten in de Whatsapp groep en de kans was groot dat niet iedereen hiervan tijdig op de hoogte was. Een aantal leden heeft besloten om de route op een ander tijdstip en met beter weer te rijden. 

Er staat dit jaar nog 1 motorrit op de planning en namelijk de Snertrit op zaterdag 20 oktober. Deze rit is uitgezet door Jan Meijer. Waar we naar toe gaan en of we daadwerkelijk snert te eten krijgen, blijft nog even een verrassing.

We zijn nog steeds op zoek zijn naar een Penningmeester en een Toercommissaris. Lijkt je dit iets, meld je dan aan. Heb je vragen over de functies en wat dit precies inhoud, neem dan contact met een van ons op en dan leggen we dit uit. 

Het bestuur