Van de bestuurstafel

We hebben als vereniging het motor seizoen 2018 afgesloten op 8-12-2018 met een eindejaaravond.

De avond is georganiseerd in een kerkgebouw te Hendrik Ido Ambacht en mag, gezien de positieve reacties, als geslaagd beschouwd worden.

Ook als bestuur hebben we 2018 afgesloten en richten we ons op het komen de seizoen, 2019.

We hebben dan ook de eerste vergadering gehad waarin we de voorbereidingen voor de komende ALV (algemene Leden Vergadering) aan het treffen zijn.

Bij de ALV aan het begin van 2018 hebben 2 bestuursleden aangegeven bij de ALV van 2019 niet meer herkiesbaar te zijn t.w. voor het penningmeesterschap en het toercommissariaat.

In de komende ALV, welke op zaterdag 9-2-2019 gehouden zal worden, zal dan ook een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid gekozen moeten worden. Voor het penningmeesterschap heeft zich een kandidaat gemeld in de hoedanigheid van Miep Robbemond.

Binnen het bestuur heeft een algemeen bestuurslid de vacante plaats van toercommissaris op gevuld waardoor er nu een vacature is ontstaan voor een algemeen bestuurslid.

Wanneer er een lid zin heeft om deze taak op zich te nemen, laat het ons even weten.

Tijdens de komende ALV worden het financiële verslag, het verslag van de secretaris en toer commissaris behandeld.

Tevens zal de nieuw toerkalender worden gepresenteerd.

Ook onze nieuwjaarsreceptie is weer door een redelijk aantal leden bezocht en is de opwarmer voor het nieuwe motor seizoen.

Na de ALV zal de nieuwe toerkalender op onze website geplaats worden. Op de website vindt u meer informatie die betrekking hebben op onze vereniging en zijn leden. Het is uiteraard mogelijk om info aan te leveren, die je wil delen met de leden, welke dan op de site geplaatst kan worden. Het bestuur heeft tevens een schrijven geplaatst welke betrekking heeft op de AVG (wet persoonsregistratie en privacy beleid van MCOG’45) het is wellicht interessant om hier kennis van te nemen.

Voor elke tourrit worden de leden geïnformeerd, dat de aankomende rit op de website geplaatst is, middels een mail bericht. Als u zo’n bericht niet ontvangt of als uw mail adres kort geleden gewijzigd is geeft u dit dan door aan de toercommissaris of het bestuur zodat wij dit kunnen aanpassen in de maillijst.
We wensen de leden een mooi en veilig motorseizoen en zien u graag op de ALV van 9-2-2019 vanaf 20.0 uur bij “Port du Ski” in Ridderkerk.

Het bestuur.