Van de Bestuurstafel maart 2019

De eerste bestuursvergadering van 2019 na de Algemene ledenvergadering, heeft alweer plaats gevonden om de lopen de zaken voor het nieuwe motorseizoen te bespreken.

Na wat verstorende App berichten over de plaats van vertrek en de beoogde koffiestop is ook de eerste rit, “de Frisseneuzenrit”, van dit jaar verreden met 22 deelnemers die een mooie rit voor geschoteld kregen. Ook het weer hielp mee om er een prettige rit van te maken.

Om voor de toekomst nog enige verwarring weg te nemen over de plaats waar de toer ritten dit jaar van start zullen gaan kunnen we kort en bondig zijn: dit is altijd “Port Du Ski”

Onze eerste rit ging langs de Alblas, de Linge en de Waal om via de Biesbosch en Dordrecht weer in Ridderkerk aan te landen. Het betrof een wat oudere rit die we als club in 2015 al eens eerder hebben gereden maar we willen de bedenker van deze rit toch bedanken voor zijn of haar inspanningen.

Tijdens de bestuursvergadering is ter sprake gekomen dat er de mogelijkheid bestaat om onder professionele leiding een EHBO cursus te organiseren. Deze cursus besteed dan ook aandacht aan hoe om te gaan met iemand die een ongeluk krijgt met zijn motor. Na het volgen van deze cursus krijgen de deelnemers een certificaat.

Er zijn wel kosten aan de cursus verbonden t.w.: €  25,00 per deelnemer

Een eerste inventarisatie, tijdens de “Frisseneuzenrit”, geeft aan dat voor de EHBO cursus zeker belangstelling bestaat. We hebben al 14 voorinschrijvingen waarmee we een planning van de cursus kunnen gaan starten. Meer details datums, tijd en plaats zullen nog volgen.

Als er leden zijn die een activiteit, die met onze hobby te maken heeft, voor ogen hebben laat het ons weten. Wellicht zijn er voldoende leden die ook interesse hebben in deze activiteit en kan dit dan georganiseerd worden.

Het bestuur