Afdrukken

Inleiding

Dit stuk is opgesteld om de leden een indruk te geven van de kernwerkzaamheden van de bestuursleden van MC Ons Genoegen ’45 (MCOG). Het bestuur van MCOG bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en heeft de volgende functies:

Naast het bestuur worden jaarlijks in de algemene vergadering (ALV) een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie controleert de administratie en brengt haar bevindingen uit in de ALV. 

Algemeen

Er zijn 6 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden afwisselden bij één van de bestuursleden thuis plaats.

Profiel van een bestuurslid:

Taken die niet specifiek toebedeeld zijn aan bestuursleden en ook door overige leden kunnen worden uitgevoerd:

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt.

Voorzitter:

Secretaris

Penningmeester

Toercommissaris

Algemeen bestuurslid