Van  de bestuurstafel, november 2019.

De routes zijn allen verreden en over het algemeen goed bezocht. Over de weersomstandigheden hebben we dit jaar niet echt te klagen gehad ook de laatste rit is droog verlopen. Ook hebben we de laatste bestuursvergadering van 2019 afgerond. Hier in hebben  we de bestuurszaken van het afgelopen seizoen de revue laten passeren en hebben we de basis gelegd voor het seizoen van 2020. Tijdens deze vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat de ALV datum van 8-2-2020 voor het bestuur niet de juiste datum is. We zijn van mening dat het bestuur bij deze vergadering zo voltallig mogelijk moet zijn, en daarom is er besloten de ALV 1 week naar voren te schuiven, en wel te verzetten naar zaterdag 1-2-2020. Graag jullie agenda aanpassen. We gaan ervan uit dat deze verschuiving voor de leden niet echt een probleem zal opleveren.

De eindejaaravond staat op zaterdag 7-12-2019 weer voor de deur en dat is dit maal aan de: “Open Hof” aan de Schiltmanstraat 72A in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is reeds eerder door ons bezocht. Voor de nieuwjaarsreceptie kan worden gemeld dat dit op het vertrouwde adres van “Port Du Ski” zal zijn en wel op zaterdag 11-1-2020. Beide avonden starten om 20.00 uur en we nodigen dan ook een ieder uit om hier aan deel te nemen.

Zo als reeds is gemeld voor het Hemelvaartsweekend van 2020 het zelfde hotel als dit jaar geboek, namelijk Hotel “Anker”, Moselufer 15, D-56332 Brodenbach. Het is niet mogelijk gebleken om in de afgelopen maanden een ander betaalbaar hotel te vinden dat voldoende kamers beschikbaar had voor onze groep. Als je van plan bent om meen te gaan en je jezelf nog niet hebt aangemeld, doe dit dan op korte termijn zodat de organisator het aantal deelnemers definitief kan doorgeven aan het hotel. Je deelname is pas definitief als de vooruitbetaling van EUR 100,00 binnen is bij de penningmeester.

Er is al eerder gemeld dat we als MCOG’45 in 2020, 75 jaar bestaan en dat we naar goed gebruik hier elke 5 jaar extra aandacht aan schenken. Dus ook in 2020 hebben we een extra evenement in de planning om dit te vieren. We hebben Inge van der Spoel bereid gevonden zich hiervoor in te spannen maar wat hulp van andere leden zal zeer welkom zijn. Dus hierbij een oproep om Inge hierbij te helpen. Dit moet toch voor een vereniging met ca. 100 leden geen probleem zijn en het is ook leuk om te weten dat binnen het budget niets moet en alles mag.

Voor de bezetting van de bestuursfuncties kunnen we melden dat we de leden Peter Reuvers en Paul Demon bereid hebben gevonden in het bestuur plaats te nemen we gaan dit uiteraard tijdens de ALV nog kenbaar maken maar verwachten niet dat dit op veel tegenstand van de leden zal stuiten. Ook hebben jullie op deze avond de gelegenheid om bestuursleden die aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen weg te stemmen en wellicht zelf zitting te nemen in het bestuur omdat je het tijd vind dat er een nieuwe wind gaat waaien.

We gaan ervan uit dat we bij de komende evenementen veel van onze leden mogen verwelkomen om allereerst een gezellige avond met elkaar te hebben en daarnaast iets constructiefs te delen.

Het bestuur.