Zoals reeds eerder aangekondigd wordt er in 2016 weer een GPS avond georganiseerd.

Gezien het aantal aanmeldingen zullen we met ca. 15 personen zijn.

Op deze avond is het dan mogelijk om met elkaar de door ons in de afgelopen tijd vergaarde kennis te delen en te vergroten m.b.t. het gebruik van de bij ons in gebruik zijnde navigatieapparatuur en route programma’s. Naast tips om de routes van de MCOG Web Site op te halen is het zeker de bedoeling om het aan de hand van praktijk voorbeelden te zien hoe anderen omgaan met hun GPS apparatuur. Zoals bij de vorige keer hebben we ook nu weer de nodige elektrische aansluiten nodig zodat de Laptop en GPS kan worden mee gebracht om te oefenen of bepaalde dingen uit te proberen.

Een aantal verlengsnoeren en verdeeldozen zijn beschikbaar maar wellicht Is het mogelijk dat men zelf voor de zekerheid ook wat aansluitmateriaal (verlengsnoer met meerdere aansluitingen) meebrengt.

Bij de meeste zal bekend zijn dat Garmin is overgestapt van Map-Sourse op Base-Camp. Het oude programma Map-Sourse wordt door Garmin niet meer ondersteund en zal op termijn verdwijnen. Het is dan ook raadzaam, denk ik, om op Base-Camp over te gaan.

Dit programma is gratis van de Garmin Web Site op te halen en op de Lap-Top te installeren.

Voor de goede orde dit is niet noodzakelijk omdat een goed werkend Map-Sourse Programma nog steeds bruikbaar is en zal zijn.

 

Deze avond zal net als de andere activiteiten bij Port Du Ski in Ridderkerk  georganiseerd gaan worden.

Jan Meijer