Onze voorzitter heeft sinds het verschijnen van de vorige “van de bestuurstafel” al weer enkele keren de bestuursvergadering geopend en we willen met deze “van de bestuurstafel” de leden weer een beetje bij praten.

Als we dit schrijven hebben we alleen nog de Snertrit voor de boeg en hebben we dit jaar al de nodige ritten gereden met steeds een goede opkomst. Als bestuur gaan we ervan uit dat dit ook bij de laatste rit, zo zal zijn. Het weer lijkt in ieder geval mee te werken.
Wellicht ten overvloede maar voor de sociale omgang is het wenselijker als tijdens de ritten de uitzetter(s) de koffie- en lunchstop vast plannen en communiceren. Dat als er in verschillende groepen wordt gereden men wel bij het zelfde café/restaurant/terras stopt.

Ook hebben we het Hemelvaart weekend achter de rug waar de deelnemers mooie ritten hebben gereden in de omgeving van de Moezel. Het hotel bevond zich op de Hünsrück en was volgens de deelnemers wat aan de basic kant. Er is voor het Hemelvaart weekend van 2023 gekozen voor een hotel met een meer luxere uitstraling, dit hotel hebben we in het verleden (2016) al eens eerder bezocht en dat was de deelnemers uitstekend bevallen. Er is bij dit hotel alleen een klein nadeel voor die gene die op woensdag aan reizen. Het hotel heeft op deze dag een zogenaamde “Ruhe Tag” in de keuken wat inhoud dat de kok vrij is. Na wat overleg met het hotel lijkt dit opgelost en verzorgt men voor MCOG ook op woensdag een avondmaaltijd. De leden die graag met het Hemelvaart weekend meegaan raden we aan om zich op te geven en een voorschot van € 100,- over te maken naar onze penningmeester. Zoals gebruikelijk is het aanmelden pas definitief als het voorschot is betaald. Ook geldt dat bij een vol hotel degene die eerst komt het eerst maalt.

Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook een bijdrage aan de vereniging om de kosten die tijdens het jaar ontstaan te kunnen voldoen. Ondanks de relatief kleine bijdrage valt het ons op dat de penningmeester best wel wat werk moet verzetten om deze bijdrage te innen. We willen de leden dan ook vragen of zij, na de ledenvergadering, het vast gestelde bedrag in een redelijke termijn wil voldoen, zo vast dank daarvoor.

Het jubileum, dat door Koos Geskus is de organiseert zie het uitgebreide verslag op onze website, was ook deze keer weer een succes en dat gold tevens voor de lunch die voor de deelnemers was geregeld bij Struis in Slikkerveer. Het jubileum is ’s avond afgesloten in Hendrik Ido Ambacht met een gezellige avond.

De “Eindejaaravond” staat in de planning voor zaterdag 10 dec 2022 bij Port du Ski aan de Pottenbakkersstraat 18 in Ridderkerk. We gaan ervan uit dat weer genoeg leden deze avond gaan bezoeken om het afgelopen jaar en het komende jaar met elkaar te bespreken. Er gaat niets boven het uitwissel van gedachten over een gezamenlijke hobby vergezeld van een drankje.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Van de bestuurstafel.

Allereerst een ieder de beste wensen en veilige kilometers toegewenst.

De eerste bestuursvergadering heeft alweer plaats gevonden. Deze keer weer corona proef via Teams zoals zovelen de laatste tijd moesten doen ook tijdens hun professionele bezigheden. We moeten zeggen dat dit best wel werkt maar een fysieke samenkomst ligt ons toch meer.

Zoals te doen gebruikelijk heet de voorzitter de deelnemers welkom en worden de notulen van de voorgaande vergadering met wat kleine aanpassingen goed gekeurd. Zoals ook eerder gemeld is voor het jaar 2021 besloten om geen contributie te innen omdat in het jaar 2020 nagenoeg geen ritten zijn verreden en dus de kosten m.b.t. de ritten laag waren.MCOG ’45 is een motorvereniging en met een gezonde financiële basis en geen spaarvereniging waardoor gemeend is om dit op deze manier op te lossen. We denken dat er voor 2022 weer ritten gereden kunnen worden en verwachten dan ook dat we  voor 2022 de contributie á Euro 20,00 weer mogen ontvangen. Een aantal leden heeft toch de contributie betaald, hiervoor zal door onze penningmeester een passende oplossing gezocht worden.

De penningmeester zal voor de kascontrole contact opnemen met die leden die zich hiervoor hadden aangemeld en overleggen hoe de controle het best kan worden gerealiseerd.

De komende tijd zal het niet mogelijk zijn om de start locatie bij Port du Ski te benutten omdat zij gaan verhuizen naar een andere locatie. Het start punt zal dan tijdelijk weer bij Mac Donalds aan de Rotterdamseweg zijn totdat Jasper zijn zaken weer op order heeft.Let op de aanwijzingen die bij de routes op de site vermeld worden!!!

De nieuwe toerkalender is gemaakt en zal binnenkort op de site vermeld worden. Tevens wordt er gewerkt aan een update van de website om waardoor de leden op de hoogte worden gebracht als er wijzigingen of aanvullingen op de site zijn geplaatst. Met dank aan Gerrit die deze werkzaamheden voor ons uitvoert.

We maken gelijk van dit schrijven gebruik om te vragen om foto’s en wetenswaardigheden aan te leveren zodat zij op de site vermeld kunnen worden. Dit kan naar het mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zo vast bedankt daarvoor.

Voor wat betreft de ALV voor 12-3-2022 is het nog even afwachten wat de coronaregels gaan toestaan. Wanneer het mogelijk is willen we de ALV met fysiek deelname door de leden houden. We houden jullie hiervan op de hoogte.

De bezetting van het bestuur heeft ook een kleine wijziging ondergaan. Paul Demon had zich aangemeld voor het algemeen bestuurslidmaatschap maar heeft gezien zijn drukke werkzaamheden toch moeten besluiten dat dit niet samen gaat. Jeroen Maijers heeft aangegeven zijn plaats te willen opvullen waar wij als bestuur blij mee zijn.

Het voorbereiden van het hemelvaart weekend loopt, het is natuurlijk afwachten of dit ook werkelijk doorgang kan vinden maar we blijven natuurlijk optimistisch.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

PS 

Blijf gezond!

Van de bestuurstafel MCOG’45 van 20-9-2021

In deze nog steeds roerige en onrustige tijden willen we als bestuur even iets van ons laten horen.

Allereerst hopen we natuurlijk dat het met een ieder van jullie en jullie gezinnen goed gaat en dat jullie zo veel mogelijk gezond zijn gebleven of goed hersteld.

Als club waren we genoodzaakt om veel ritten af te gelasten. Maar in de tussentijd hebben we wel geprobeerd om zo goed als mogelijk contact met elkaar te houden. Het bestuur heeft doormiddel van Teams vergadering, van uit de huislijke omgeving, contact met elkaar gehouden. Met deze vorm van vergaderen zijn we weer een ervaring rijker maar het is goed te zien dat dit ook zeker goed functioneert. Wel kunnen we aangeven dat we inmiddels de fysieke vergaderingen weer hebben opgestart (is toch leuker).

We kunnen gelukkig zeggen dat we dit jaar weer hebben kunnen opstarten met het rijden van ritten en over de opkomst mogen we dan ook niet klagen. Het was goed te zien dat iedereen er weer veel zin in had om op de motor te klimmen en weer aan de koffie- en lunchstop deel te nemen.

Motorrijden lijkt een individuele bezigheid maar voor leden van de club komt er zeker een grote dosis sociale contacten bij en volgens ons hoort dat ook.

Uit onze vergaderingen zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen:

Volgens de statuten moet er verplicht eens per jaar eenALV gehouden worden. Dit is door de bekende COVID 19 perikelen niet mogelijk geweest. Het bestuur heeft nog geen datum vastgezet, maar dit zal waarschijnlijk pas in februari/maart 2022 worden georganiseerd. We moeten hierbij nog wel een kanttekening maken dat dit alleen kan doorgaan als er geen beperkingen worden opgelegd. Als bestuur gaan we gewoon verder met het behartigen van de club belangen en het plannen van activiteiten.
We hebben besloten om dit jaar geen contributie te innen dit in lijn met het wegvallen van uitgaven. Voor wie al heeft betaald zal de penningmeester het bedrag naar volgend jaar doorschuiven. Als er iemand bezwaar heeft tegen deze maatregel kan deze altijd contact met een van de bestuursleden opnemen.
Voor diegene die met het hemelvaartweekend zou meegaan, wat helaas niet kon doorgaan, is het voorschot terug betaald. Wanneer dit niet is gebeurd graag contact opnemen a.u.b. Het bestuur is weer druk opzoek naar een hotel voor het hemelvaartweekend in 2022. Dit kan uiteraard alleen doorgang vinden als de overheden hiervoor groen licht geven.  Wanneer hier meer over te melden is worden jullie hierover geïnformeerd.
Ook het jubileum is helaas komen te vervallen, wel hebben we hiervoor een jubileumrit georganiseerd met een grote hoeveelheid deelnemers. Wel is het zo dat zodra het mogelijk is we dit jubileum in 2022 alsnog zullen organiseren.
Op het gebied van het uitzetten van ritten zoeken we nog leden die zich hiervoor willen inzetten. We zijn een club voor iedereen en daardoor ook door iedereen, Henriette verneemt graag wie wanneer een rit kan uitzetten.
Nog wat aandachtspunten voor het rijden in een groep.
Zorg dat je de route bij je hebt, bv. op je telefoon, Garmin of TomTom. Dit geeft rust voor jezelf maar ook bij de mede rijders. Bij wat grotere groepen bestaat de mogelijkheid dat de groep uiteenvalt bij bv. verkeerslichten en dan is het hebben een eigen route wel zo prettig.
Hou rekening met elkaar en probeer de achterligger ook een beetje in de gaten te houden door te spiegelen.
Ook als je de bocht door bent ook even controleren of de achterblijvers ook mee komen. Zo niet wacht dan evenkort na de bocht in het zicht van de achterblijvers.
Wanneer je de groep voor tijdig gaat verlaten meldt dit even tijdens de koffie- of lunchstop zodat er geen verwarring ontstaat over het kwijt zijn van een deelnemer.
Het aller belangrijkste tijdens de ritten blijft natuurlijk dat we plezier in het rijden met elkaar en de club hebben.
In het verleden is er wel eens verwarring geweest over waar een rit gestart wordt. Vaak vanaf een vast punt, Port du Ski, maar soms ook op een afwijkende locatie. Hierdoor is het verschillende keren voor gekomen dat er deelnemers op een verkeerde startplaats stonden. Om dit te voorkomen is toen door het bestuur en de leden besloten dat het startpunt voor nu altijd bij Port du Ski in Ridderkerk zal zijn. Dat we daarna naar een ander punt rijden om de rit daadwerkelijk te beginnen is natuurlijk geen probleem. Graag meenemen in het uitzetten van ritten (de start tijden zo kiezen dat verzamelen bij Port du Ski altijd mogelijk is).
Het bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheid om de eindejaaravond door te kunnen laten gaan, bij Port du Ski, hierover worden jullie nog geïnformeerd.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunnen jullie altijd bij iemand van het bestuur terecht.

Blijf vooral gezond en veel veilige kilometers toe gewenst en tot de volgende rit.

Namens het bestuur.

Van  de bestuurstafel, november 2019.

De routes zijn allen verreden en over het algemeen goed bezocht. Over de weersomstandigheden hebben we dit jaar niet echt te klagen gehad ook de laatste rit is droog verlopen. Ook hebben we de laatste bestuursvergadering van 2019 afgerond. Hier in hebben  we de bestuurszaken van het afgelopen seizoen de revue laten passeren en hebben we de basis gelegd voor het seizoen van 2020. Tijdens deze vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat de ALV datum van 8-2-2020 voor het bestuur niet de juiste datum is. We zijn van mening dat het bestuur bij deze vergadering zo voltallig mogelijk moet zijn, en daarom is er besloten de ALV 1 week naar voren te schuiven, en wel te verzetten naar zaterdag 1-2-2020. Graag jullie agenda aanpassen. We gaan ervan uit dat deze verschuiving voor de leden niet echt een probleem zal opleveren.

De eindejaaravond staat op zaterdag 7-12-2019 weer voor de deur en dat is dit maal aan de: “Open Hof” aan de Schiltmanstraat 72A in Hendrik Ido Ambacht. Deze locatie is reeds eerder door ons bezocht. Voor de nieuwjaarsreceptie kan worden gemeld dat dit op het vertrouwde adres van “Port Du Ski” zal zijn en wel op zaterdag 11-1-2020. Beide avonden starten om 20.00 uur en we nodigen dan ook een ieder uit om hier aan deel te nemen.

Zo als reeds is gemeld voor het Hemelvaartsweekend van 2020 het zelfde hotel als dit jaar geboek, namelijk Hotel “Anker”, Moselufer 15, D-56332 Brodenbach. Het is niet mogelijk gebleken om in de afgelopen maanden een ander betaalbaar hotel te vinden dat voldoende kamers beschikbaar had voor onze groep. Als je van plan bent om meen te gaan en je jezelf nog niet hebt aangemeld, doe dit dan op korte termijn zodat de organisator het aantal deelnemers definitief kan doorgeven aan het hotel. Je deelname is pas definitief als de vooruitbetaling van EUR 100,00 binnen is bij de penningmeester.

Er is al eerder gemeld dat we als MCOG’45 in 2020, 75 jaar bestaan en dat we naar goed gebruik hier elke 5 jaar extra aandacht aan schenken. Dus ook in 2020 hebben we een extra evenement in de planning om dit te vieren. We hebben Inge van der Spoel bereid gevonden zich hiervoor in te spannen maar wat hulp van andere leden zal zeer welkom zijn. Dus hierbij een oproep om Inge hierbij te helpen. Dit moet toch voor een vereniging met ca. 100 leden geen probleem zijn en het is ook leuk om te weten dat binnen het budget niets moet en alles mag.

Voor de bezetting van de bestuursfuncties kunnen we melden dat we de leden Peter Reuvers en Paul Demon bereid hebben gevonden in het bestuur plaats te nemen we gaan dit uiteraard tijdens de ALV nog kenbaar maken maar verwachten niet dat dit op veel tegenstand van de leden zal stuiten. Ook hebben jullie op deze avond de gelegenheid om bestuursleden die aftreden en zich mogelijk herkiesbaar stellen weg te stemmen en wellicht zelf zitting te nemen in het bestuur omdat je het tijd vind dat er een nieuwe wind gaat waaien.

We gaan ervan uit dat we bij de komende evenementen veel van onze leden mogen verwelkomen om allereerst een gezellige avond met elkaar te hebben en daarnaast iets constructiefs te delen.

Het bestuur.

Inleiding

Dit stuk is opgesteld om de leden een indruk te geven van de kernwerkzaamheden van de bestuursleden van MC Ons Genoegen ’45 (MCOG). Het bestuur van MCOG bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden en heeft de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Toercommissaris
 • Algemeen bestuurslid

Naast het bestuur worden jaarlijks in de algemene vergadering (ALV) een kascommissie benoemd, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie controleert de administratie en brengt haar bevindingen uit in de ALV. 

Algemeen

Er zijn 6 bestuursvergaderingen per jaar. Deze vinden afwisselden bij één van de bestuursleden thuis plaats.

Profiel van een bestuurslid:

 • Plezier hebben in de functie
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Ordelijk zijn
 • Overweg kunnen met de computer
 • Contactuele vaardigheden hebben

Taken die niet specifiek toebedeeld zijn aan bestuursleden en ook door overige leden kunnen worden uitgevoerd:

 • Bijhouden van de website
 • Ritten uitzetten
 • Evenementen organiseren
 • Verhalen en/of foto’s aanleveren voor de website

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn als volgt.

Voorzitter:

 • De voorzitter leidt de vergaderingen en verdeelt de werkzaamheden over alle bestuursleden en eventuele leden die een bijdrage leveren voor de b.v. de website of evenementen
 • Hij onderhoud contact met de (bestuurs-)leden en bewaakt de voortgang van de diverse werkzaamheden en activiteiten

Secretaris

 • In overleg met het bestuur vaststellen van de data van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van het verslag van de bestuursvergaderingen. Dat verslag kan op de website worden gepubliceerd
 • Het informeren van de leden over genomen besluiten en acties vanuit het bestuur
 • Het ontvangen en verzenden van brieven en andere communicatie
 • Het opzetten en bijhouden van het archief (dit in lijn met de AVG)
 • Het bijhouden van het aanmelden van de nieuwe leden d.m.v. aanmeldingsformulier

Penningmeester

 • De penningmeester voert de administratie en beheert de financiën. De administratie wordt bijgehouden in Excel
 • Verricht betalingen via de bank
 • Verstuurt het betaalverzoek voor de contributie aan de leden en of sponsoren en de facturen aan de adverteerders
 • Houdt bij wie er wel of niet hebben betaald en verzorgt de aanmaningen voor de diegene die niet hebben betaald
 • Houdt een overzicht van het ledenverloop bij 
 • Stelt jaarlijks een eenvoudig financieel jaarverslag op en maakt in overleg met het bestuur een jaarlijkse begroting 
 • Ontvangt de kascommissie voor de jaarlijkse controle van de administratie.

Toercommissaris

 • Stelt in overleg met het bestuur de jaarlijkse toerkalender vast. Na vaststelling verzorgt de toercommissaris de publicatie van de kalender (via de beheerder van de website)
 • Bij de start van het nieuwe jaar vraagt de toercommissaris op de ALV een aantal leden een rit uit te zetten
 • Ontvangt de route van de uitzetter en zorgt ervoor dat de beheerder van de website deze publiceert
 • Verzendt een e-mail naar de leden dat de route op de site staat met de vertrektijd en de verzamellocatie
 • De toercommissaris houdt bij welke leden deelnemen aan de evenementen en ritten en kent punten toe voor de deelname (Excel-lijst)
 • Stelt vast wie van de leden de meeste punten heeft vergaard a.d.h.v. eerdergenoemd deelnemersoverzicht
 • Maakt op de eindejaaravond bekend wie de meeste punten heeft verzameld en reikt de prijzen uit (meestal ontvangen de nummer 1, 2 en 3 een MCOG’45-mok van de Hema)

Algemeen bestuurslid

 • Ondersteunt waar nodig de ander bestuursleden
 • Houdt overzicht over de werkzaamheden en activiteiten van partijen en geeft advies over deze activiteiten