Onze voorzitter heeft sinds het verschijnen van de vorige “van de bestuurstafel” al weer enkele keren de bestuursvergadering geopend en we willen met deze “van de bestuurstafel” de leden weer een beetje bij praten.

Als we dit schrijven hebben we alleen nog de Snertrit voor de boeg en hebben we dit jaar al de nodige ritten gereden met steeds een goede opkomst. Als bestuur gaan we ervan uit dat dit ook bij de laatste rit, zo zal zijn. Het weer lijkt in ieder geval mee te werken.
Wellicht ten overvloede maar voor de sociale omgang is het wenselijker als tijdens de ritten de uitzetter(s) de koffie- en lunchstop vast plannen en communiceren. Dat als er in verschillende groepen wordt gereden men wel bij het zelfde café/restaurant/terras stopt.

Ook hebben we het Hemelvaart weekend achter de rug waar de deelnemers mooie ritten hebben gereden in de omgeving van de Moezel. Het hotel bevond zich op de Hünsrück en was volgens de deelnemers wat aan de basic kant. Er is voor het Hemelvaart weekend van 2023 gekozen voor een hotel met een meer luxere uitstraling, dit hotel hebben we in het verleden (2016) al eens eerder bezocht en dat was de deelnemers uitstekend bevallen. Er is bij dit hotel alleen een klein nadeel voor die gene die op woensdag aan reizen. Het hotel heeft op deze dag een zogenaamde “Ruhe Tag” in de keuken wat inhoud dat de kok vrij is. Na wat overleg met het hotel lijkt dit opgelost en verzorgt men voor MCOG ook op woensdag een avondmaaltijd. De leden die graag met het Hemelvaart weekend meegaan raden we aan om zich op te geven en een voorschot van € 100,- over te maken naar onze penningmeester. Zoals gebruikelijk is het aanmelden pas definitief als het voorschot is betaald. Ook geldt dat bij een vol hotel degene die eerst komt het eerst maalt.

Bij het lidmaatschap van onze vereniging hoort ook een bijdrage aan de vereniging om de kosten die tijdens het jaar ontstaan te kunnen voldoen. Ondanks de relatief kleine bijdrage valt het ons op dat de penningmeester best wel wat werk moet verzetten om deze bijdrage te innen. We willen de leden dan ook vragen of zij, na de ledenvergadering, het vast gestelde bedrag in een redelijke termijn wil voldoen, zo vast dank daarvoor.

Het jubileum, dat door Koos Geskus is de organiseert zie het uitgebreide verslag op onze website, was ook deze keer weer een succes en dat gold tevens voor de lunch die voor de deelnemers was geregeld bij Struis in Slikkerveer. Het jubileum is ’s avond afgesloten in Hendrik Ido Ambacht met een gezellige avond.

De “Eindejaaravond” staat in de planning voor zaterdag 10 dec 2022 bij Port du Ski aan de Pottenbakkersstraat 18 in Ridderkerk. We gaan ervan uit dat weer genoeg leden deze avond gaan bezoeken om het afgelopen jaar en het komende jaar met elkaar te bespreken. Er gaat niets boven het uitwissel van gedachten over een gezamenlijke hobby vergezeld van een drankje.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur