Van de bestuurstafel.

Het is alweer twee vergaderingen geleden dat we een update van de bestuurstafel plaatsten.

Toeren:

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, we hebben een zeer geslaagde hemelvaarttoer achter de rug die verreden is in de mooie omgeving van de Moezel en Rijn. Ook het weer zat geweldig mee waardoor we met aangename temperaturen en zonnige omstandigheden de toerritten konden rijden. We bedanken dan ook Jet voor de organisatie van dit weekend.

Ook de vanuit Ridderkerk georganiseerde toertochten zijn door onze leden goed bezocht. Bij het schrijven van dit stukje staat er nog één rit op het programma en wel de Snertrit, als het weer zoals het hele jaar al een beetje mee werkt, wordt het vast nog een prettige rit.

Bestuur:

Op het gebied van de bezettingsgraad van het bestuur zelf waren er nog bestuurstaken vacant t.w. die van algemeen bestuurslid. Bij de laatst gehouden vergadering deze maand is één van deze bestuurstaken opgevuld door Peter Reuvers. We zijn als bestuur hierdoor door weer redelijk op sterkte en bedanken Peter voor zijn bereidheid het bestuur te versterken.

Jubileum:

De startdatum van de huidige motorclub ligt in het jaar 1945 waardoor we het komende jaar, we denken aan september 2020, weer één van de 5 jarige jubileumfeesten vieren. Om dit jubileumfeest mogelijk te maken hebben we Inge van der Spoel bereid gevonden de organisatie te helpen opzetten  maar hierbij is natuurlijk nog hulp nodig van enkele andere leden. We vragen dan ook aan de leden of enkele van jullie bereid zijn Inge hierbij te helpen. Aanmelden via de gebruikelijke kanalen zoals het bestuur of direct bij Inge, zo vast bedankt.

Tot slot:

Rest ons nog om een ieder veel veilige kilometers toe te wensen en aan te geven dat we op 7 dec. 2019 nog een Eindejaar avond organiseren waar jullie natuur weer van harte welkom zijn om het afgelopen toerseizoen nog eens de revue te laten passeren en als je genoeg kilometers voor de club gereden hebt een aardigheid in ontvangst te nemen.

Het bestuur.