Van de bestuurstafel MCOG’45 van 20-9-2021

In deze nog steeds roerige en onrustige tijden willen we als bestuur even iets van ons laten horen.

Allereerst hopen we natuurlijk dat het met een ieder van jullie en jullie gezinnen goed gaat en dat jullie zo veel mogelijk gezond zijn gebleven of goed hersteld.

Als club waren we genoodzaakt om veel ritten af te gelasten. Maar in de tussentijd hebben we wel geprobeerd om zo goed als mogelijk contact met elkaar te houden. Het bestuur heeft doormiddel van Teams vergadering, van uit de huislijke omgeving, contact met elkaar gehouden. Met deze vorm van vergaderen zijn we weer een ervaring rijker maar het is goed te zien dat dit ook zeker goed functioneert. Wel kunnen we aangeven dat we inmiddels de fysieke vergaderingen weer hebben opgestart (is toch leuker).

We kunnen gelukkig zeggen dat we dit jaar weer hebben kunnen opstarten met het rijden van ritten en over de opkomst mogen we dan ook niet klagen. Het was goed te zien dat iedereen er weer veel zin in had om op de motor te klimmen en weer aan de koffie- en lunchstop deel te nemen.

Motorrijden lijkt een individuele bezigheid maar voor leden van de club komt er zeker een grote dosis sociale contacten bij en volgens ons hoort dat ook.

Uit onze vergaderingen zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen:

Volgens de statuten moet er verplicht eens per jaar eenALV gehouden worden. Dit is door de bekende COVID 19 perikelen niet mogelijk geweest. Het bestuur heeft nog geen datum vastgezet, maar dit zal waarschijnlijk pas in februari/maart 2022 worden georganiseerd. We moeten hierbij nog wel een kanttekening maken dat dit alleen kan doorgaan als er geen beperkingen worden opgelegd. Als bestuur gaan we gewoon verder met het behartigen van de club belangen en het plannen van activiteiten.
We hebben besloten om dit jaar geen contributie te innen dit in lijn met het wegvallen van uitgaven. Voor wie al heeft betaald zal de penningmeester het bedrag naar volgend jaar doorschuiven. Als er iemand bezwaar heeft tegen deze maatregel kan deze altijd contact met een van de bestuursleden opnemen.
Voor diegene die met het hemelvaartweekend zou meegaan, wat helaas niet kon doorgaan, is het voorschot terug betaald. Wanneer dit niet is gebeurd graag contact opnemen a.u.b. Het bestuur is weer druk opzoek naar een hotel voor het hemelvaartweekend in 2022. Dit kan uiteraard alleen doorgang vinden als de overheden hiervoor groen licht geven.  Wanneer hier meer over te melden is worden jullie hierover geïnformeerd.
Ook het jubileum is helaas komen te vervallen, wel hebben we hiervoor een jubileumrit georganiseerd met een grote hoeveelheid deelnemers. Wel is het zo dat zodra het mogelijk is we dit jubileum in 2022 alsnog zullen organiseren.
Op het gebied van het uitzetten van ritten zoeken we nog leden die zich hiervoor willen inzetten. We zijn een club voor iedereen en daardoor ook door iedereen, Henriette verneemt graag wie wanneer een rit kan uitzetten.
Nog wat aandachtspunten voor het rijden in een groep.
Zorg dat je de route bij je hebt, bv. op je telefoon, Garmin of TomTom. Dit geeft rust voor jezelf maar ook bij de mede rijders. Bij wat grotere groepen bestaat de mogelijkheid dat de groep uiteenvalt bij bv. verkeerslichten en dan is het hebben een eigen route wel zo prettig.
Hou rekening met elkaar en probeer de achterligger ook een beetje in de gaten te houden door te spiegelen.
Ook als je de bocht door bent ook even controleren of de achterblijvers ook mee komen. Zo niet wacht dan evenkort na de bocht in het zicht van de achterblijvers.
Wanneer je de groep voor tijdig gaat verlaten meldt dit even tijdens de koffie- of lunchstop zodat er geen verwarring ontstaat over het kwijt zijn van een deelnemer.
Het aller belangrijkste tijdens de ritten blijft natuurlijk dat we plezier in het rijden met elkaar en de club hebben.
In het verleden is er wel eens verwarring geweest over waar een rit gestart wordt. Vaak vanaf een vast punt, Port du Ski, maar soms ook op een afwijkende locatie. Hierdoor is het verschillende keren voor gekomen dat er deelnemers op een verkeerde startplaats stonden. Om dit te voorkomen is toen door het bestuur en de leden besloten dat het startpunt voor nu altijd bij Port du Ski in Ridderkerk zal zijn. Dat we daarna naar een ander punt rijden om de rit daadwerkelijk te beginnen is natuurlijk geen probleem. Graag meenemen in het uitzetten van ritten (de start tijden zo kiezen dat verzamelen bij Port du Ski altijd mogelijk is).
Het bestuur bekijkt momenteel de mogelijkheid om de eindejaaravond door te kunnen laten gaan, bij Port du Ski, hierover worden jullie nog geïnformeerd.

Voor eventuele vragen en of opmerkingen kunnen jullie altijd bij iemand van het bestuur terecht.

Blijf vooral gezond en veel veilige kilometers toe gewenst en tot de volgende rit.

Namens het bestuur.